Διαδικασία Παραγωγής

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και μπορεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Στην ΑΡ-ΚΑΣ Αφοι Μπατανιάν δίνεται μεγάλη σημασία στην επιλογή της πρώτης ύλης. Για τον σκοπό αυτό επιλέγονται πρώτες ύλες που τηρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Με την πάροδο των χρόνων έχουν αναπτυχθεί σταθερές συνεργασίες με προμηθευτές με μοναδικά κριτήρια την ποιότητα και την σταθερότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ένα κρίσιμο σημείο της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η παραλαβή των πρώτων υλών κατά την οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιθυμητή επιβεβαίωση ποιότητας των παραλαμβανόμενων πρώτων υλών.

Το θερμοκρασιακό περιβάλλον σε όλους τους χώρους του εργοστασίου που επιτυγχάνεται με ελεγχόμενους μηχανισμούς εξασφαλίζει ότι οι χειρισμοί πραγματοποιούνται στο απαιτούμενο θερμοκρασιακό εύρος το οποίο και περιορίζει κατά πολύ τυχόν κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν.

Το υπαλληλικό προσωπικό αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην παραγωγική διαδικασία και την παροχή των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά. Έχοντας αυτό υπόψη η εταιρεία συναινεί και βοηθά στην διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότητα της παραγωγικής δραστηριότητας.

'Ολα τα προϊόντα παράγονται με καταγεγραμμένη συγκεκριμένη αλληλουχία δραστηριοτήτων που μπορεί και ελέγχεται σε κάθε στάδιο, εξαλείφοντας τυχόν λάθη και παραλείψεις καθότι υπάρχει διαρκής έλεγχος και εποπτεία από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του συνόλου των παραγωγικών εργασιών του εργοστασίου επιτυγχάνεται με ένα καθορισμένο πρόγραμμα αναλύσεων σε διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει αναλύσεις που καλύπτουν την απαιτούμενη τήρηση της νομοθεσίας αλλά και παραμέτρων που προκύπτουν από την παρακολούθηση σύγχρονων ερευνητικών μελετών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην ΑΡ-ΚΑΣ Αφοι Μπατανιάν και στην τήρηση της απαιτούμενης ιχνηλασιμότητας η οποία και συνδέει την πρώτη ύλη με τα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να ανακύψει και να χειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο έχοντας πάντα σαν γνώμονα την ικανοποίηση του καταναλωτή.

Η παραγωγική διαδικασία εξελίσσεται διαρκώς λαμβάνοντας υπόψη την παρακολούθηση και την εξέλιξη της νομοθεσίας καθώς και από τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις της αγοράς. Διαρκής στόχος της Αφοι Μπατανιαν είναι η παροχή προϊόντων που θα ικανοποιούν από όλες τις πλευρές τους πελάτες της.