Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία ΑΡ-ΚΑΣ Αφοι Μπατανιάν έχοντας τις ρίζες της στην Καισάρεια της Κεντρικής Ανατολίας με το πέρασμα των χρόνων συνεχίζει μέχρι σήμερα τόσο την παραγωγή του Παστουρμά όσο και των άλλων εκλεκτών αλλαντικών όπως σουτζούκι, καβουρμά κτλ.

Από το μακρινό 1922 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια είχαν ένα κοινό σημείο αναφοράς και αυτό ήταν η άμεση σχέση με τους πελάτες της.

Τις προηγούμενες δεκαετίες η επαφή με τους πελάτες ήταν πολύ πιο άμεση λόγω της ύπαρξης της γειτονιάς και του καταστήματος λιανικής στην Νίκαια όμως αυτό δεν περιορίστηκε στις μέρες μας αλλά μετασχηματίστηκε.

Η εταιρεία συμβαδίζει και εξελίσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής κάθε φορά.

Για την ΑΡ-ΚΑΣ Αφοι Μπατανιάν η υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης περιλαμβάνει ενέργειες και διαδικασίες που σε πολλές περιπτώσεις εφαρμοζόντουσαν ήδη ως μέρος της ευρύτερης νοοτροπίας της απέναντι στην κοινωνία .

Η στελέχωση της εταιρείας έχει γίνει με υπαλληλικό προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή που βρίσκεται το εργοστάσιο παρέχοντας εργασία σε υπαλλήλους που διαμένουν σε όμορους δήμους συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσα στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια της εσωτερικής κοινωνικής ευθύνης η εταιρεία με τους πόρους της συμβάλει στην διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της. Απρόσκοπτος προορισμός της εταιρείας είναι η εξασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων της εξασφαλίζοντας έτσι κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Με την βοήθεια Τεχνικού ασφαλείας και έκτακτων εσωτερικών εκπαιδεύσεων καθώς και με διαρκή επιτήρηση των πρακτικών εργασίας και της συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού της η εταιρεία έχει καταφέρει να μην έχει κανένα εργατικό ατύχημα.

Η εταιρεία σε όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται έχει οικοδομήσει αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης με πολλούς από τους προμηθευτές της εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια των παραλαμβανόμενων πρώτων υλών και υπηρεσιών όσο και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της.

Η εταιρεία έχοντας ως γνώμονα την παροχή πάντα προϊόντων υψηλής ποιότητας επενδύει στην έρευνα και την τεχνολογία προκειμένου να συμβαδίζει με τις εξελίξεις της αγοράς. Επιπρόσθετα και βάση προγραμματισμού συμμετέχει σε έρευνες αποτύπωσης της ικανοποίησης των πελατών της.

Η ΑΡ-ΚΑΣ Αφοι Μπατανιάν στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεργάζεται με εκπαιδευτικές κοινότητες παρέχοντας την δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε πολλούς τελειόφοιτους φοιτητές εξοικειώνοντας τους έτσι με βασικές έννοιες επιχειρηματικής και παραγωγικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό βοηθάει τους νέους έτσι ώστε η μελλοντική ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας να γίνει με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους .