Περιβαλλοντολογική Ευθύνη

Η Αφοι Μπατανιαν έχοντας το παραγωγικό της εργοστάσιο σε ιδιόκτητη χώρο της ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου αναγνωρίζει ότι από τις δραστηριότητες της προκύπτουν υποχρεώσεις τις οποίες και εκπληρώνει τόσο σε νομοθετικό επίπεδο αλλά και με επιπρόσθετες μη υποχρεωτικές ενέργειες.

Αρχή της εταιρείας είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα δεν μπορεί να υπόκειται μόνο σε νομικές υποχρεώσεις αλλά σε ηθικές και προσωπικές ενέργειες.

Για τον σκοπό αυτό ο σχεδιασμός του εργοστασίου εξ αρχής βασίστηκε σε ένα εσωτερικό σύστημα αποχέτευσης που οδηγεί σε εξωτερικό στεγανό χώρο συγκέντρωσης λυμάτων.

Η εταιρεία συνεργάζεται με διαπιστευμένους συνεργάτες που αναλαμβάνουν την συλλογή αυτών των λυμάτων και την ειδική επεξεργασία τους.

Η εταιρεία ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα επιλέγει πρακτικές οι οποίες είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου:

• Χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτί για τις εκτυπώσεις της στους χώρους των γραφείων

• Χρησιμοποιεί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

• Χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για τις ενεργειακές της ανάγκες

• Συλλέγει και αποστέλλει προς ανακύκλωση υλικά συσκευασίας πρώτων υλών